onderneming
ceremonie
contact


Wij zijn van mening dat service meer is dan het leveren van een mooie kist, het rijden met een mooie lijkwagen of het stijlvol vooroplopen naar de begraafplaats.
Wat wij tevens tot de kennis en kunde van de begrafenisondernemer rekenen zijn:
  • kennis van rituelen
  • gevoeligheid bij het aanbod
  • begeleiden van families in het zoeken naar aangepaste rituelen
  • juridische ondersteuning en doorverwijzing
  • nazorg door de ondernemer
Empathie (het zich inleven in de belevingswereld van anderen, het zich kunnen verplaatsen in de gevoelens of de gedachtegang van een ander) is voor ons een absolute vereiste bij het benaderen van de getroffen familie.

Uitvaartverzorging Somerlinck - Van Cauwenberge - Matthys - van de meirssche
Gent - Ledeberg - Merelbeke - Mariakerke tel 09 222 83 83